Beställ MyFID

Att beställa MyFID®

Dosautomaten MyFID® beställs via länken nedan. När Sensidose AB mottagit en beställning skickas dosautomaten till adressaten med Posten. När paketet kommit fram till närmaste serviceställe skickas en avi till mottagaren som tas med vid uthämtning. Har beställaren angivit sitt mobilnummer kommer ett sms med en kod att skickas ut när dosautomaten är framme för uthämtning. Denna sifferkod som finns med i detta sms uppges tillsammans med uppvisande av legitimation, t ex ett körkort, vid servicestället. Detta senare förfarande går snabbast och MyFID® levereras till mottagaren 2-3 dagar tidigare än om man måste vänta in avin per post. Mottagaren betalar portokostnaden fn 54kr via hyresfakturan.

Att hyra MyFID®

När en dosautomaten MyFID® beställs, tecknas samtidigt ett hyresavtal med Sensidose AB vilket innebär att beställaren betalar en årskostnad på 500kr som en service och försäkringsavgift. För denna kostnad är man alltid garanterad att ha en fungerande dosautomat. Mikrotabletterna (Flexilev®) med levodopa/karbidopa, skriver doktorn på recept och dessa hämtas på apotek. I normalfallen kommer Sensidose AB lägga med avtalet och hyresfakturan i kartongen med dosautomaten MyFID®. Årligen kommer en ny hyresfaktura skickas ut till beställaren. Skulle detta behandlingsförfarande inte fungera av någon anledning och behandlingen måste avbrytas inom 3 månader från mottagandet av dosautomaten MyFID®, återbetalas inbetald hyra. MyFID® skall då skickas tillbaka av beställaren i de sparade kartongerna som dosautomaten levererades i. Ta kontakt med Sensidose AB för att returnera MyFID®. Företaget skickar då en förbetald porto- och adressetikett som skall klistras på ytterkartongen. För ytterligare detaljer se Frågor och svar.