Order MyFID

Att beställa MyFID®

Dosautomaten MyFID® beställs via länken nedan. När Sensidose AB mottagit en beställning skickas dosautomaten till adressaten med Posten. När paketet kommit fram till närmaste serviceställe skickas en avi till mottagaren som tas med vid uthämtning. Har beställaren angivit sitt mobilnummer kommer ett sms med en kod att skickas ut när dosautomaten är framme för uthämtning. Denna sifferkod som finns med i detta sms uppges tillsammans med uppvisande av legitimation, t ex ett körkort, vid servicestället. Detta senare förfarande går snabbast och MyFID® levereras till mottagaren 2-3 dagar tidigare än om man måste vänta in avin per post. Mottagaren betalar portokostnaden fn 54kr via hyresfakturan.

 

Att erhålla och använda MyFID®

När en dosautomaten MyFID® beställs, tecknas samtidigt ett avtal med Sensidose AB vilket innebär att beställaren kommer få låna en MyFID®. Detta innebär att man får sin egen MyFID, antingen hemskickad eller så fås den i samband med ett läkarbesök. Man får använda MyFID så länge man vill och det kostar inget men vi vill att man sparar kartongen! Mikrotabletterna (Flexilev®) med levodopa/karbidopa, skriver doktorn på recept och dessa hämtas på apotek. Det är också läkaren/sjuksköterska/mottagning som programmerar dosautomaten MyFID®. Som patient kommer du också få träna på hur man använder dosautomaten innan behandlingen påbörjas. Du kommer också få information om återbesök till din vårdgivare och hur en eventuell dosjustering på automaten skall hanteras.
Om du slutar att använda MyFID® och Flexilev, så skall dosautomaten skickas tillbaks till Sensidose. MyFID® skall då skickas tillbaka av beställaren i den sparade kartongen som dosautomaten levererades i. Ta kontakt med Sensidose AB för att returnera MyFID®. Företaget skickar då en förbetald porto- och adressetikett som skall klistras på ytterkartongen. För ytterligare detaljer se Frågor och svar.