Individualiserad behandling för bättre hälsa

Vill du veta mer om sjukdomen Parkinsons?
Du hittar lättläst information om individualiserad behandling
och annan nyttigheter relaterat med individualiserad
behandling på Sviktfas.se.

 

Om Sensidose

mikro tabletterSensidose AB är ett läkemedelsbolag som utvecklat ett innovativt system för individualiserad dosering av tabletter, som medger en optimering av den medicinska behandlingen.

Systemet består av “mikro”-tabletter, innehållande subterapeutiska doser i varje enskild tablett. Korrekt dos erhålls genom att dosera ett specifikt antal tabletter. Mikrotabletterna dispenseras med hjälp av en elektronisk dosautomat. Dosautomaten har ett inbyggt alarm, levererar doser vid de förinställda tiderna och registrerar alla doser som levererats och även sjukdomssymtom med hjälp av skattningsskalor som är enkla att använda.

Nyheter

Sensidose deltog i SALSS 2018 – Allt om hjärnan

Sensidose deltog den 22-24 augusti 2018 i Stockholm i Swedish-American Life Science Summit (SALSS). Mötet är en exklusiv konferens endast öppet efter personlig [...]

Nyhetsbrev Sensidose (03/07/18)

Bästa aktieägare, Vi informerar här om att teckningstiden i pågående emission är förlängd till denna veckas slut, dvs 5 juli. Det betyder information [...]
sensidose årsstämma

Sensidose Årsmöte 29 maj 2018

Årsmötet hölls den 29 maj på bolagets lokaler i Sollentuna. Till ordförande för stämman valdes advokat Mikael Smedeby från Lindahls advokatbyrå. Vid årsmötet [...]