Sensidose deltog i SALSS 2018 – Allt om hjärnan

Sensidose deltog i SALSS 2018 – Allt om hjärnan

Sensidose deltog den 22-24 augusti 2018 i Stockholm i Swedish-American Life Science Summit (SALSS). Mötet är en exklusiv konferens endast öppet efter personlig inbjudan och samlar flera av mest kända Life Science-personer, forskare, entreprenörer, regeringsföreträdare...
Nyhetsbrev Sensidose (03/07/18)

Nyhetsbrev Sensidose (03/07/18)

Bästa aktieägare, Vi informerar här om att teckningstiden i pågående emission är förlängd till denna veckas slut, dvs 5 juli. Det betyder information om tilldelning kommer skickas ut i början av nästa vecka. Ni som redan tecknat behöver inte göra något med anledning...
Sensidose Årsstämma 29 maj 2018

Sensidose Årsstämma 29 maj 2018

Årsstämma hölls den 29 maj på bolagets lokaler i Sollentuna. Till ordförande för stämman valdes advokat Mikael Smedeby från Lindahls advokatbyrå. Vid årsmötet informerades bl.a. om att Gunnar Säll, efter 5 år på ordförandeposten avgår. Föreslagen ny ordförande,...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA ÅR 2018 I SENSIDOSE AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA ÅR 2018 I SENSIDOSE AB

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org. nr 556550-3074, (”Bolaget”) till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 29 maj 2018, kl. 16.00, i Bolagets lokaler på Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna. Rätt att delta och anmälan till stämman...
Sensidose Teknologi i Ny Avhandling och Tidskrift

Sensidose Teknologi i Ny Avhandling och Tidskrift

Marina Senek, apotekare och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, disputerar den 20 april 2018 med en avhandlingen ” New Approaches for Levodopa Treatment in Parkinson’s Disease”. Senek som jobbat med bl. a. våra...