Kallelse till extra bolagsstämma i Sensidose Aktiebolag

Kallelse till extra bolagsstämma i Sensidose Aktiebolag

Kallelse till extra bolagsstämma den 10 januari 2022 i Sensidose Aktiebolag Aktieägarna i Sensidose Aktiebolag, org.nr. 556550-3074, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 januari 2022 kl. 14.00 i Silversalen på Vetenskapsvägen 10, Sollentuna. KALLELSE...
Sensidose tar in 6 MSEK i en emission som övertecknades

Sensidose tar in 6 MSEK i en emission som övertecknades

Sensidose AB har stärkt sin finansiella position inför lanseringen av sin uppgraderade dosdispenser. Kapitaltillskottet som tillförs genom emissionen ska, förutom att täcka de löpande kostnaderna, främst användas till uppbyggnad av varulager av dosdispensern.  ”Vi är...