Bolagsstyrning

Sensidose AB är ett svenskt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005: 551) och årsredovisningslagen (1995: 1554).

Efter noteringen av bolagets aktier på Spotlight Stock Market kommer bolaget att tillämpa och följa Spotlights regler och föreskrifter. Sensidose AB:s revisor är Ivan Ticic. Bolagets bolagsordning finns HÄR.

 

Bolagsstämmor

2023

2022

 

Bolagsordning

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

Presentationer

Aktien

Aktieägare

Aktiekapital

Bolagsstyrning

IR-kontakt

IPO