News

Kallelse till årsstämma (SWE)

Kallelse till årsstämma år 2015 i Sensidose AB Org. nr 556550-3074 Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org nr 556550-3074, (”Bolaget”) till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 26 maj 2015, kl. 16.00, i bolagets lokaler på...

TLV avslår Sensidose ansökan om subvention (SWE)

Bäste aktieägare, Vi har nu fått besked från TLV att de inte beviljar den begränsade subvention av Flexilev vi ansökt om. Deras besked finns på hemsidan, http://www.tlv.se . Med anledning av detta har vi också släppt bifogade PR. Det är naturligtvis ett mycket...

Kallelse till extra bolagsstämma (SWE)

Kallelse till extra bolagsstämma i Sensidose AB Org. nr 556550-3074 Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org nr 556550-3074, (”Bolaget”) till extra bolagsstämma tisdagen den 5 augusti 2014, kl. 16.00, i anslutning till Bolagets kontor på Vetenskapsvägen...

Kallelse till årsstämma(SWE)

Kallelse till årsstämma i Sensidose AB Org. nr 556550-3074 Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org nr 556550-3074, (”Bolaget”) till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 7 maj 2014, kl. 17.00, i Bolagets lokaler på Virdings allé 32B,...