Nyheter

Kommuniké från Sensidose ABs årsstämma

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att årets förlust balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att...

Inbjudan till informationsmöte med Sensidose AB (publ).

Sensidose AB bjuder in till digitalt informationsmöte onsdagen den 15:e juni, kl 17.00, direkt efter bolagets årsstämma. Årsstämman kommer att genomföras med fysisk närvaro av aktieägare (ombud eller utomstående) men utan möjlighet till digital medverkan. För...

Sensidose söker en Marknadsförare – Säljare – (MFS)

Vill du använda hela din kunskap och potential inom marknadsföring och försäljning i det lilla bolaget med stora visioner om framtiden? Då är det här jobbet för dig! MFS säkerställer utveckling/exekvering/utrullning av strategier och aktiviteter över hela Sverige och...

Kallelse till extra bolagsstämma i Sensidose Aktiebolag

Kallelse till extra bolagsstämma den 10 januari 2022 i Sensidose Aktiebolag Aktieägarna i Sensidose Aktiebolag, org.nr. 556550-3074, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 januari 2022 kl. 14.00 i Silversalen på Vetenskapsvägen 10, Sollentuna. KALLELSE...