Pressmeddelanden

Sensidose Aktiebolags emission av units fulltecknad

Den 3 maj 2022 avslutades anmälningsperioden i Sensidose Aktiebolags (”Sensidose” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Noteringsemissionen tecknades...

Idag inleds anmälningsperioden i Sensidose Aktiebolags noteringsemission

Idag inleds anmälningsperioden i Sensidose Aktiebolags (”Sensidose” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Anmälningsperioden pågår till och med den 3...

Sensidose redo för expansion och börsnotering

Sensidose är ett säljande läkemedelsbolag som erbjuder ett egenutvecklat, individbaserat läkemedel för Parkinsonpatienter i en sen fas av sjukdomen. Bolagets läkemedel marknadsförs i dagsläget i Sverige, Norge och Danmark, men Sensidose siktar på att expandera till...

Sensidose Aktiebolag godkänns för notering och offentliggör memorandum

Sensidose Aktiebolag (”Sensidose” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Sensidose uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande emission av units...