Sensidose Aktiebolag (”Sensidose” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Sensidose uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande emission av units...