Bästa aktieägare i Sensidose AB,

Med anledning av den nya pandemilagen som träder i kraft den 10 januari, (se En tillfällig covid-19-lag | lagen.nu) är det inte möjligt att genomföra den extrabolagsstämman i Sensidose AB på det sätt som angavs i den ursprungliga kallelsen. Styrelsen har därför beslutat att ställa in extra bolagsstämman som var planerad att hållas måndagen den 11 januari.

Vi kommer nu tillsammans med Lindahls advokatbyrå undersöka och fastställa hur poströstning kan genomföras. När detta är på plats kommer vi kalla till en ny bolagsstämma med enbart poströstning. Vi har för avsikt att kalla till denna stämma snarast möjligt. Vi kommer återkomma vad gäller fullmakter, röstningsförfarande mm i kallelsen.

Vi hoppas på er förståelse för denna ovanliga åtgärd i dessa ovanliga tider!

Vi passar på att önska alla en god fortsättning och ett friskt 2021!!

Jack Spira