Kallelse till extra bolagsstämma den 10 januari 2022 i Sensidose Aktiebolag

Aktieägarna i Sensidose Aktiebolag, org.nr. 556550-3074, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 januari 2022 kl. 14.00 i Silversalen på Vetenskapsvägen 10, Sollentuna.