Filmer och manualer

Bruksanvisning för patienter

Bruksanvisning för sjukvården (ordinationsmanual)

Film: bruksanvisning för patient (lång)

Film: bruksanvisning för patient (kort)

Bruksanvisning för sjukvården (ordinationsmanual)

Film som beskriver hur man tar ut statistik