Finansiell Kalender

Maj

25

2022

Delårsrapport 1, 2022

augusti

18

2022

Halvårsrapport, 2022

November

10

2022

Delårsrapport 3, 2022

februari

16

2023

Bokslutskommuniké, 2022

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

Presentationer

Aktien

Aktieägare

Aktiekapital

Bolagsstyrning

IR-kontakt

IPO