Finansiell Kalender

augusti

18

2023

Halvårsrapport  Q2 januari-juni 2023

november

10

2023

Delårsrapport Q3 januari-september 2023

februari

16

2024

Bokslutskommuniké januari-december 2023

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

Presentationer

Aktien

Aktieägare

Aktiekapital

Bolagsstyrning

IR-kontakt

IPO