Flexilev ingår i läkemedelsförmånerna från och med 2016-05-21!
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutade den 20 maj 2016 att Flexilev skall vara subventionerat med följande villkor och begränsning:

”Begränsning av subvention: Subventioneras endast till patienter med långt framskriden Parkinsons sjukdom för vilka konventionell tablettbehandling med levodopa inte längre är tillräckligt för kontroll av motoriska fluktuationer, och för vilka endast pumptillförsel av levodopa-karbidopa-gel eller apomorfin är tänkbara behandlingsalternativ eller när dessa är olämpliga.”

Vidare skriver TLV: ”Företaget skall tydligtinformera om ovanstående i all sin marknadsföring och i annan information om läkemedlet”.

Vi gläder oss naturligtvis att nu kunna erbjuda vår behandling till denna grupp av patienter där det idag finns få behandlingsalternativ kvar. Vi informerar nu läkarkåren om detta beslut i enlighet med begränsningen ovan och ser med tillförsikt fram emot att kunna börja marknadsföra vår produkt.