Hanteringsstudier

En användarstudie med dosautomaten genomfördes på 20 Parkinsons patienter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I denna studie användes en prototyp av användbarhet och acceptans utvärderades. Studien grundar sig således på vad användarna ansåg om hanteringen och nyttan av en dosautomat som räknade och levererade minitabletter. Tabletterna var sk placebo och inte avsedda för att intas av försöksgruppen. Målet med studien var att fastställa hur genomförbart Sensidose konceptet och dosautomaten var i händerna på faktiska PD patienter. Patienterna befann sig i olika stadier av PD, som skattades med hjälp av Hoehn & Yahr skalan.

Studien bekräftade att hanteringen av dosautomaten inte var ett problem för patienterna, och 19 av 20 patienter kunde hantera apparaten, och få den att leverera rätt dos.
Patienterna var i allmänhet mycket positiva till dosautomaten. Det var uppenbart att ytterligare ändringar krävdes, men det grundläggande konceptet för en sådan behandlingsprincip accepterades väl av dessa potentiella patienter. 17 patienter av 20 uttryckte att de skulle använda Sensidose konceptet istället för dagens vanliga levodopa tabletter.