FÖRLÄNGNING AV TECKNINGSTID I PÅGÅENDE NYEMISSION

Styrelsen har som tidigare har meddelats, i enlighet med beslut på ordinare bolagsstämman 2020, beslutat att emittera upp till en miljon aktier i en företrädesemission.

Med anledning av att datumet för den extra bolagsstämman ändrats till den 25 januari 2021, har Sensidose styrelse beslutat att ytterligare förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen i enlighet med nedanstående:

Teckningstid i pågående nyemission förlängs till tisdagen 2 februari 2021, kl 16.00

  1. Beslut om tilldelning meddelas onsdagen den 3 februari, 2021
  2. Inbetalning skall ske senast tisdagen den 9 februari 2021
  3. Det går bra att använda tidigare utskickad teckningssedel eller bifogade.
  4. För fullständiga villkor hänvisar till utskickat prospekt eller hemsidan, https://sensidose.se/sv/nyheter/

För frågor om befintligt aktieinnehav kontakta Kristofer Svensson, kristofer.svensson@sensidose.se