Sensidose AB bjuder in till digitalt informationsmöte onsdagen den 15:e juni, kl 17.00, direkt efter bolagets årsstämma. Årsstämman kommer att genomföras med fysisk närvaro av aktieägare (ombud eller utomstående) men utan möjlighet till digital medverkan. För upprätthålla en god kontakt med aktieägare väljer därför Sensidose att bjuda in till ett digitalt informationsmöte efter stämman. Mötet kommer att genomföras med Google meet och länk skickas ut på förmiddagen samma dag till aktieägare som anmält intresse att deltaga.

Anmälan

Anmälan till det digitala mötet kan skickas till jack.spira@sensidose.se. Skriv informationsmöte i ämnesraden samt namn och pnr/orgnr. Anmälan kan också ske via bolagets hemsida, www.sensidose.se.

Q&A

Vill du ställa frågor till ledningen / styrelsen inför mötet? Skicka gärna din fråga redan nu till jack.spira@sensidose.se, helst innan 14:e juni.

För mer information om Sensidose, vänligen kontakta:

  • Jack Spira, VD, Sensidose
  • Telefon: +46 (0) 72 250 62 72
  • E-post: jack.spira@sensidose.se
  • Hemsida: www.sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av tabletter för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny variant av den befintliga doseringsapparaten, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.