Vill du använda hela din kunskap och potential inom marknadsföring och försäljning i det lilla bolaget med stora visioner om framtiden?

Då är det här jobbet för dig!

MFS säkerställer utveckling/exekvering/utrullning av strategier och aktiviteter över hela Sverige och tillsammans med våra lokala agenter även i Norge och Danmark, genom att utveckla ett effektivt marknadsföringskoncept. Du skapar en marknadsplan för vår behandlingsmodell fokuserad på kundens behov och vårt erbjudande. Du leder och deltar aktivt i alla delar av både marknadsföring och säljarbetet, projekten och har förmågan att skapa engagerande innehåll baserat på kund- och patientinsikter över flera plattformar. I denna roll kommer du att arbeta sida vid sida med VD och leder en person som servar marknaden idag och en webbansvarig. Sensidose AB säljer en unik behandling för personer med Parkinsons Sjukdom, en sjukdom som utvecklas under lång tid, främst drabbar äldre och främst förknippas med rörelsebesvär. Behandling utförs av specialistläkare inom Neurologi.

Vi är ett litet team och det förväntas att du är full av energi och har kraften och kunskapen att engagera sjukvårdspersonal, utbilda patienter, skapa samarbete med patientföreningar och andra intressenter. Inte minst är det viktigt att i det lilla företaget kunna hantera flera roller och arbeta självständigt.

Rollbeskrivning och huvudansvar:

 • rapporterar till VD, är en nyckelperson mellan företaget och sjukvården. MFS ansvarar för att marknadsföra registrerad produkt inom högspecialiserat terapeutiskt område. MFS arbetar med en mängd olika kunder, inklusive läkare, sjuksköterskor och andra viktiga intressenter i offentliga institutioner och på privata mottagningar.
 • arbetar strategiskt för att öka medvetenheten och skapa efterfrågan på företagets produkt och för att säkerställa optimal och kontinuerlig produkttillgänglighet/acceptans på marknaden.
 • förstår vårdmiljön och anpassar insatser så att dessa möter vårdens och patientens behov.

MFS leder, anpassar och implementerar av varumärkesplaner inklusive materialutveckling, mötes- och kongressledning och digitala kanaler

 • driver och implementerar kompatibla kundinriktade aktiviteter och kommunikation genom olika sätt/kanaler med fokus på flerkanalsmarknadsföring, som är anpassade till lokala hälsovårdsbehov och landinsikter.
 • maximerar försäljningen av produkt och ökar marknadsandelen för våra produkter.
 • Identifiera relevanta opinionsbildare, medicinska föreningar, patientgrupper, kooperativa grupper och studiegrupper och använd denna centrala intressentgrupp för att utgöra grunden för lokala initiativ.
 • upprätthåller god fortlöpande kunskap om sjukdomsområden, produkter och konkurrenter.
 • håller sig uppdaterad med den senaste produktinformationen och kliniska data från företaget. Presenterar och diskuterar dessa data med vårdpersonal under möten ansikte mot ansikte och/eller grupp-presentationer.
 • upprätthåller kunskap om nya utvecklingar inom sjukvården förutse potentiella möjligheter och risker på verksamheten och anpassa strategin därefter för att hjälpa till att forma vårdmiljön.
 • har hög digital kompetens som gör att vi kan ge en differentierande kundupplevelse och maximera effektiviteten i en mer digital miljö.
 • organiserar PR- och utbildningsgruppmöten, symposier och konferenser för läkare och annan medicinsk personal.
 • rapporterar negativa händelser och klagomål om produktkvalitet enligt Företagets Pharmacovigilance och medicinsktekniska produkt riktlinjer i rätt tid.

Bakgrund-Utbildning

 • Farmaceut, sjuksköterska eller liknande bakgrund inom biologi. Annan utbildning på liknande nivå kan accepteras för rätt person
 • Positivt om det finns en erfarenhet eller utbildning inom ekonomi
 • Medicinsk försäljningserfarenhet/tidigare meriter rörande medicinsk försäljning är en fördel
 • Kunskap om produktsortimentet och en god förståelse för det terapeutiska området är en fördel.

Personlighet

 • Resultatorienterad, energisk, självgående och har en proaktiv attityd.
 • Förmåga att till självständigt arbete och utföra arbetet självständigt
 • Starkt kundfokus för att kunna erbjuda högsta servicenivå.
 • Förmåga att utveckla långsiktiga relationer till nytta för verksamheten.
 • Förmåga att kommunicera effektivt, påverka andra och bygga partnerskap med kunder
 • Förmåga att samla insikter och använda dem för att bygga kundorienterade planer.
 • Personlig integritet och ärlighet.
 • Förmåga att förhandla, lösa problem och fatta effektiva beslut.
 • Förmåga att arbeta flexibelt i det lilla bolaget och hantera flera uppgifter
 • Flytande svenska, engelska eller andra språk en fördel

 

Skicka din intresseanmälan med CV och andra lämpliga bilagor till:

Jack.spira@sensidose.se . Märk din ansökan med ”MFS Sensidose”