Marknadsstudier

Medical Radar International AB (Göteborg, Sverige) fick i uppdrag att genomföra en kartläggning bland neurologer i Sverige för att fastställa deras potentiella intresse av en dosautomat för patienter med Parkinsons sjukdom. Följande är huvudbudskapet från deras iakttagelser.

  •  En majoritet av de tillfrågade anser att mikrotabletter och doseringsanordningen skulle bidra till att minska tremor, on-off och andra symptom. Den främsta orsaken till detta är en jämnare dosering av levodopa medicineringen. Läkare uppger att de flesta patienter skulle gynnas av en sådan behandling.
  •  Marknadspotentialen kontra nuvarande behandlingar och läkemedel är hög eftersom läkarna är överens om att effektiv dosering av levodopa för symtomkontroll är ett problem.
  • Läkarna accepterade en automatisk doseringsapparat fördelar, som ett hjälpmedel för patienter som glömmer att ta sin medicin och de som har problem med att själva hantera sin dosering, främst patienter i sena stadier av sjukdomen.
  • Patienter som ses som särskilt lämpliga för behandling med mikrotabletter och en doseringsapparat är de med on-off problem.
  • De flesta läkare kunde inte ange en specifik huvudsaklig nackdel.

De svenska neurologerna kunde acceptera mikrotabletter och doseringsapparaten som en behandlingsmetod för Parkinsons sjukdom.