MyFID vid Parkinsons sjukdom

• Genom att använda tablettdispensern MyFID™ och ”mikro”- tabletter med mindre dos enheter av aktivt läkemedel, har man möjlighet att uppnå en skräddarsydd levodopabehandling som underlättar att optimera behandlingsutfallet.

Genom att följa den rekommenderade behandlingsplanen enligt anvisningar från behandlande läkare kan man minimera förekomsten av oönskade symtom vid Parkinsons sjukdom.

• När man börjar få så kallade ”dosglapp” dos och när det förekommer “on/off”-symtomfluktuationer rekommenderar Läkemedelsverket att fördela den totala dagliga dosen av levodopa på fler doseringstillfällen (så kallad dosfraktionering).

Med hjälp av MyFID och “mikro”-tabletter kan man optimera behandlingen så att vid varje tidpunkt när medicinen tas, är dosen anpassad efter individuellt behov.
 Precisionen varvid detta uppnås med ”mikro “- tabletter inte är möjligt att erhålla med någon annan medicin och inte heller möjligt genom att dela tabletter.

Läkemedelsverket skriver; “Tabletter med en skåra kan inte alltid delas i två lika stora doser. Gemensamt för alla tabletter är att doseringsnoggrannhet blir sämre när man delar tabletter”. “Micro”-tabletter erbjuder därför en unik möjlighet att justera doseringen. Tillsammans med doseringsapparaten MyFID, som har användbara funktioner såsom larm, är bärbar och även har olika registreringsfunktioner, ger det möjlighet att bidra till en mer frekvent dosering i de flesta situationer i vardagen.

Således säkerställer MyFID att patienten får rätt dos vid rätt tidpunkt.