Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna kring Sensidose.

Sensidose deltog i SALSS 2018 – Allt om hjärnan

Sensidose deltog den 22-24 augusti 2018 i Stockholm i Swedish-American Life Science Summit (SALSS). Mötet är en exklusiv konferens endast öppet efter personlig inbjudan och samlar flera av mest kända Life Science-personer, forskare, entreprenörer, regeringsföreträdare...

Nyhetsbrev Sensidose (03/07/18)

Bästa aktieägare, Vi informerar här om att teckningstiden i pågående emission är förlängd till denna veckas slut, dvs 5 juli. Det betyder information om tilldelning kommer skickas ut i början av nästa vecka. Ni som redan tecknat behöver inte göra något med anledning...

Sensidose Årsstämma 29 maj 2018

Årsstämma hölls den 29 maj på bolagets lokaler i Sollentuna. Till ordförande för stämman valdes advokat Mikael Smedeby från Lindahls advokatbyrå. Vid årsmötet informerades bl.a. om att Gunnar Säll, efter 5 år på ordförandeposten avgår. Föreslagen ny ordförande,...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA ÅR 2018 I SENSIDOSE AB

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org. nr 556550-3074, (”Bolaget”) till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 29 maj 2018, kl. 16.00, i Bolagets lokaler på Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna. Rätt att delta och anmälan till stämman...

Sensidose Teknologi i Ny Avhandling och Tidskrift

Marina Senek, apotekare och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, disputerar den 20 april 2018 med en avhandlingen ” New Approaches for Levodopa Treatment in Parkinson’s Disease”. Senek som jobbat med bl. a. våra...