Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna kring Sensidose.

Inbjudan till Teckning av Aktier, Företrädesemission i Sensidose AB

Inbjudan till Teckning av Aktier, Företrädesemission i Sensidose AB

FÖRLÄNGNING AV TECKNINGSTID I PÅGÅENDE NYEMISSION Styrelsen har som tidigare har meddelats, i enlighet med beslut på ordinare bolagsstämman 2020, beslutat att emittera upp till en miljon aktier i en företrädesemission. Med anledning av att datumet för den extra...

Ny Kallelse till Extra Bolagsstämma – Poströstning!

Ny Kallelse till Extra Bolagsstämma – Poströstning!

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org. nr 556550-3074, (”Bolaget”) till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2021. Kallelse sker efter att den stämma som tidigare sammankallats enligt begäran från aktieägare representerande ca 15% av aktierna...

Extra bolagsstämma 11 januari 2021 inställd

Extra bolagsstämma 11 januari 2021 inställd

Bästa aktieägare i Sensidose AB, Med anledning av den nya pandemilagen som träder i kraft den 10 januari, (se En tillfällig covid-19-lag | lagen.nu) är det inte möjligt att genomföra den extrabolagsstämman i Sensidose AB på det sätt som angavs i den ursprungliga...

Sensidose stärker kassan med 7,5 MSEK

Sensidose stärker kassan med 7,5 MSEK

Sensidose AB har stärkt sin finansiella position inför den kommande lanseringen av Flexilev i Tyskland. Kapitaltillskottet ska, förutom att täcka de löpande kostnaderna, främst användas till uppbyggnad av varulager av läkemedel samt dosdispensern MyFID inför...