Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna kring Sensidose.

Sensidose Årsstämma 29 maj 2018

Sensidose Årsstämma 29 maj 2018

Årsstämma hölls den 29 maj på bolagets lokaler i Sollentuna. Till ordförande för stämman valdes advokat Mikael Smedeby från Lindahls advokatbyrå. Vid årsmötet informerades bl.a. om att Gunnar Säll, efter 5 år på ordförandeposten avgår. Föreslagen ny ordförande,...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA ÅR 2018 I SENSIDOSE AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA ÅR 2018 I SENSIDOSE AB

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org. nr 556550-3074, (”Bolaget”) till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 29 maj 2018, kl. 16.00, i Bolagets lokaler på Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna. Rätt att delta och anmälan till stämman...

Sensidose Teknologi i Ny Avhandling och Tidskrift

Sensidose Teknologi i Ny Avhandling och Tidskrift

Marina Senek, apotekare och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, disputerar den 20 april 2018 med en avhandlingen ” New Approaches for Levodopa Treatment in Parkinson’s Disease”. Senek som jobbat med bl. a. våra...

Sensidose lanserar Sviktfas.se, ny hemsida för patienter

Sensidose lanserar Sviktfas.se, ny hemsida för patienter

Sensidose har nyligen lanserat en ny hemsida, Sviktfas.se och en Facebooksida. De nya sidorna har som mål att nå ut till patienterna med information om individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom. Förutom att visa och förklara varför individualisering med...

Behandling med Flexilev mot Parkinsons Sjukdom

Behandling med Flexilev mot Parkinsons Sjukdom

I nummer 7/2017 i tidskriften Medicinsk Access beskriver en av våra patienter sin behandling med Flexilev. Det är en riktig ”solskenshistoria” där patienten beskriver sin sjukdom och förändring hon upplevt efter bytet till vår behandling.  Här nedan är ett utdrag från...