Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna kring Sensidose.

Sensidose deltog i BIO-Europe® 2016

Sensidose deltog i BIO-Europe® 2016

Sensidose deltog i BIO-Europe® 2016 - den 22:a årliga internationella partnering konferensen Sensidose har deltagit i BIO-Europe® 2016, den 22a årliga internationella partnering konferensen som hölls 7-9 NOVEMBER 2016 i Köln, Tyskland. På konferensen träffade...

Flexilev ingår i läkemedelsförmånerna

Flexilev ingår i läkemedelsförmånerna

Flexilev ingår i läkemedelsförmånerna från och med 2016-05-21! Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutade den 20 maj 2016 att Flexilev skall vara subventionerat med följande villkor och begränsning: "Begränsning av subvention: Subventioneras endast till...

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma år 2015 i Sensidose AB Org. nr 556550-3074 Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org nr 556550-3074, (”Bolaget”) till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 26 maj 2015, kl. 16.00, i bolagets lokaler på...

TLV avslår Sensidose ansökan om subvention

TLV avslår Sensidose ansökan om subvention

Bäste aktieägare, Vi har nu fått besked från TLV att de inte beviljar den begränsade subvention av Flexilev vi ansökt om. Deras besked finns på hemsidan, http://www.tlv.se . Med anledning av detta har vi också släppt bifogade PR. Det är naturligtvis ett mycket...

Sensidose deltar i Vinnova-projekt

Sensidose deltar i Vinnova-projekt om utvärdering av symtom och förbättrad behandling vid Parkinsons sjukdom. Vinnova har delat ut 60 MSEK till projekt inom ”Innovationer för framtidens hälsa”. Inom ramen för detta program deltar Sensidose som ett av företagen i...

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Sensidose AB Org. nr 556550-3074 Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org nr 556550-3074, (”Bolaget”) till extra bolagsstämma tisdagen den 5 augusti 2014, kl. 16.00, i anslutning till Bolagets kontor på Vetenskapsvägen...