Om Personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller EUs dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som lag i alla EUs medlemsländer. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen och har som syfte att skydda fysiska personers rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av deras personuppgifter.

Sensidose har som ändamål att tillhandahålla läkemedel och medicinteknisk produkt som bland annat är relaterad till Parkinsons sjukdom och följer den nationella lagstiftningen vad gäller insamling och användning av personuppgifter. Personer, vars personuppgifter behandlas av företaget, skall alltid kunna känna sig säkra på att den personliga integriteten respekteras och att vederbörlig försiktighet iakttas.

Personuppgifter, däribland uppgifter om namn, adress och telefonnummer, som lämnas till Sensidose kan bearbetas såväl manuellt som med dator. Detta sker för att kunna utföra de tjänster som efterfrågas och för att kunna informera om företagets verksamhet och syfte.

Lagen ger dig rätt att få se de uppgifter som finns lagrade om dig. Sensidose respekterar detta. Om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.