Om Sensidose

Marknad

Sensidose produkt Flexilev med tillhörande dosautomaten MyFID, förskrivs av läkare och är lanserad i Sverige, Norge och Danmark. För närmare beskrivning av dessa produkter hänvisas till www.myfid.se och www.flexilev.se. Sensidose har utöver dessa länder marknadsföringstillstånd för ytterligare 6 Europeiska länder.

I Sverige finns idag c:a 20.000 patienter som lever med Parkinsons sjukdom. I och med att andelen äldre i befolkningen växer och att förekomst av Parkinson sjukdom ökar med högre ålder antas förekomsten av sjukdomen öka markant de närmaste årtionden. Nästan 13 miljoner människor förväntas ha drabbats av Parkinsons sjukdom år 2040, vilket är mer än en dubblering från år 2015. Det finns därför ett växande behov av bättre behandlingar för alla stadier av sjukdomen. Sensidose siktar inte på att ta fram nya behandlingar utan att förbättra, optimera och individualisera användningen av befintliga läkemedel.

 

Grundat i Uppsala och nu baserat i Sollentuna, Stockholm

Sensidose grundades i Uppsala 1998 och flyttade till Sollentuna 2014.