Om Sensidose

Kontrollerad tablettbehandling

Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som utvecklat ett system för individualiserad dosering av tabletter, en medicinsk behandling med hjälp av en för patienten förprogrammerad doseringsapparat.

Systemet består av tabletter, innehållande låg dos i varje enskild tablett. Korrekt dos erhålls genom att dosera ett specifikt antal tabletter. Tabletterna dispenseras med hjälp av en elektronisk dosautomat, programmerad av vårdgivaren. Dosautomaten har ett inbyggt alarm, levererar doser vid de förinställda tiderna och registrerar alla doser som levererats och även sjukdomssymtom med hjälp av skattningsskalor som är enkla att använda.

Företagets teknologi påverkar inte sjukdomsförloppet utan behandlar sjukdomssymtomen.