Om Sensidose

Optimerad tablettbehandling

Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som utvecklat ett innovativt system för individualiserad dosering av tabletter, som medger en optimering av den medicinska behandlingen.

Systemet består av “mikro”-tabletter, innehållande subterapeutiska doser i varje enskild tablett. Korrekt dos erhålls genom att dosera ett specifikt antal tabletter. Mikrotabletterna dispenseras med hjälp av en elektronisk dosautomat. Dosautomaten har ett inbyggt alarm, levererar doser vid de förinställda tiderna och registrerar alla doser som levererats och även sjukdomssymtom med hjälp av skattningsskalor som är enkla att använda.

Företagets teknologi har möjlighet att minska biverkningar och bidraga till en ökad livskvalité för patienter.