Den 3 maj 2022 avslutades anmälningsperioden i Sensidose Aktiebolags (”Sensidose” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Noteringsemissionen tecknades till totalt cirka 24,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 100,36 procent. Genom Noteringsemissionen tillförs Bolaget således cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet brygglån samt dess ränta. Bolaget tillförs genom Noteringsemissionen cirka 1 170 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas idag, den 6 maj 2022. Handel i Sensidose aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerad att inledas på Spotlight Stock Market den 10 maj 2022.

 

Läs hela Pressmeddelandet här =>