Sensidose läkemedel Flexilev ordineras av läkare till patienter med avancerad Parkinson som befinner sig i så kallad sviktfas. Sedan 2020 har försäljningsutvecklingen påverkats av pandemin samt brist på vissa nyckelkomponenter till följd av störningar i internationella leveranskedjor. Trots detta ökade försäljningen med 27% jämfört med de fyra första månaderna 2021 och blev bolagets bästa tertial någonsin.

 

Läs hela Pressmeddelandet här =>