Produkter

Om MyFID

MyFID är en doseringsapparat för tabletter. Den påminner och matar ut en precis dos av läkemedel. Genom att kombinera möjligheterna i modern teknik och specifikt individanpassade doser kan en finjusterad och noggrant kontrollerad behandling uppnås.

MyFID är förprogrammerad för att leverera en viss mängd medicin vid en viss tidpunkt. Läkaren bestämmer vilken dos en patient ska använda och när det ska tas. Men för att enheten inte skall styra användarens liv, har man varit noga att se till att användaren väljer hur apparatens funktioner skall användas.

MyFID har unika registreringsmöjligheter. Den registrerar när en dos tas och dosens storlek. MyFID kommer att fråga och registrera skälen till att en extrados tas. Den registrerar även sjukdomssymptom och använder lättanvända skalor som gör det möjligt för patienten och läkaren att följa behandlingseffekter, för att få en kontinuerlig bild av hur sjukdomen utvecklas och varierar med tiden. All information som registrerats finns tillgänglig för både patienten och läkaren och kan hämtas med hjälp av en speciellt utvecklad och standardiserad behandlingsrapport. MyFID ger därför läkaren och patienten en mer exakt och korrekt bakgrund för vidare behandlingsbeslut.

Vattenlösliga tabletter

Dokumenterad följsamhet

Effekt på 20 minuter

Rätt dos vid rätt tillfälle

Om Flexilev

Flexilev skrivs ut till dig av en läkare som vet hur man behandlar Parkinsons sjukdom. Innan du börjar med behandlingen är det bra att känna till lite om behandlingen som sker med hjälp av en dosautomat. Det är viktigt att ta Flexilev vid varje ordinerat dostillfälle enligt läkarens rekommendation. Det ökar chansen till regelbunden symtomlindring.

Flexilev är ett receptbelagt läkemedel i form av små ”mikrotabletter” som tas med hjälp av en dosdispenser, MyFID. Dosdispensern, som din läkare eller sjuksköterska kan programmera, levererar ett visst antal tabletter vid varje doseringstillfälle.