Publikationer om Sensidose behandlingsprincip

Här nedan finner du ett urval av publikationer som belyser Sensidose behandlingsprincip med individualiserad, fraktionerad behandling av Parkinsons sjukdom med levodopa.