Publikationer

Sensidose behandlingsprincip

Här nedan finner du ett urval av publikationer som belyser Sensidose behandlingsprincip med individualiserad, fraktionerad behandling av Parkinsons sjukdom med levodopa.

Mikrotabletter

Ett urval av publikationer som belyser behandling av Parkinsons sjukdom med mikrotabletter.

Sensidose publikationer