Årsstämma hölls den 29 maj på bolagets lokaler i Sollentuna. Till ordförande för stämman valdes advokat Mikael Smedeby från Lindahls advokatbyrå. Vid årsmötet informerades bl.a. om att Gunnar Säll, efter 5 år på ordförandeposten avgår. Föreslagen ny ordförande, Ingemar Kihlström presenterade sig och stämman biföll förslaget att välja honom till ny ordförande. Samtliga övriga styrelsemedlemmar, inkluderande Gunnar Säll omvaldes.

På stämman presenterade sig även Pontus Salomonsson, Sensidose nya marknadschef. Pontus beskrev sin bakgrund och berättade lite om de planer han har för hur Sensidose skall utveckla och förstärka marknadsföring och försäljning.

Sensidose VD, Jack Spira höll ett anförande och berättade allmänt om bolagets försäljning 2017, planer och utmaningar för 2018.

En sammanfattning för de viktigaste besluten har skickats till aktieägarna och de aktieägare som önskar en detaljerad redovisning över stämmans beslut inklusive stämmoprotokollet ombeds kontakta VD på email jack.spira@sensidose.se.