Sensidose AB har ingått ett serviceavtal med Desitin Arzneimittel GmbH för försäljning och marknadsföring av Flexilev® (under varunamnet Suades) i Tyskland. Sensidose och Desitin kommer att dela på intäkterna från försäljningen. Lansering av Suades är planerad till januari 2020.

”Vi är glada över att ha slutit detta avtal som är av stor vikt för vår pågående internationella expansion. Vi är övertygade om att Desitin, med sin starka position och erfarenhet av försäljning av läkemedel inom neurologi, är den perfekta partnern för försäljning och marknadsföring av Flexilev / Suades i Tyskland,” kommenterar Dr. Jack Spira, verkställande direktör för Sensidose.

”Vi är mycket entusiastiska över att ta Suades till den tyska marknaden. Suades representerar en unik kommersiell möjlighet för vårt bolag.Produkten passar vår profil och vårt kunnande väl. Vi förväntar oss att Suades kommer att bli en viktig produkt för vårt bolag i många år framöver,” kommenterar Dr. Martin Zentgraf, verkställande direktör för Desitin.

Flexilev/Suades är ett behandlingsystem för individanpassad dosering vid behandling av Parkinsons sjukdom. Systemet består av mikrotabletter, innehållande subterapeutiska doser i varje enskild tablett. Korrekt och önskad dos erhålls genom att ett specifikt antal tabletter dispenseras med hjälp av en elektronisk dosautomat, MyFID®. Dosautomaten har ett inbyggt alarm, levererar doser vid de förinställda tiderna och registrerar alla doser som levererats. MyFID® registrerar även sjukdomssymtom med hjälp av skattningsskalor som är enkla för patienten att använda.

Dosautomaten är CE-märkt. Bolagets första produkt, Flexilev®, för behandling av Parkinsons sjukdom, är godkänd i fjorton europeiska länder. Sedan mitten av 2017 marknadsför Sensidose systemet i Sverige, Danmark och Norge.

Om Sensidose

Sensidose AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklat och kommersialiserat ett innovativt system för dosering av tabletter, vilket medger en individualiserad optimering av den medicinska behandlingen.

För mer information om Sensidose AB, vänligen kontakta: Jack Spira, VD jack.spira@sensidose.se +46 (0)7022 50 62 72

Om Desitin

Desitin Arzneimittel GmbH är aktiva i Tyskland, Schweiz, Skandinavien och Östeuropa. Desitin tillverkar och marknadsför läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet, ett av Desitins huvudsakliga verksamhetsområden. Företaget erbjuder ett stort antal etablerade och innovativa produkter, särskilt inom sina kärnområden epilepsi och

Parkinsons syndrom. Desitin har ett nära samarbete med behandlande läkare och medicinska centra och erbjuder utbildning och vetenskaplig information. Bolaget arbetar för en konstruktiv dialog mellan patienter, läkare och myndigheter för att skapa en gemensam förståelse för de speciella behoven inom kroniska CNS-sjukdomar.