Sensidose deltar i Vinnova-projekt om utvärdering av symtom och förbättrad behandling vid Parkinsons sjukdom.

Vinnova har delat ut 60 MSEK till projekt inom ”Innovationer för framtidens hälsa”. Inom ramen för detta program deltar Sensidose som ett av företagen i projektet Musyq. Syftet är att utveckla och kliniskt testa en prototyp för objektiv kvantifiering av motorsymptomen hos patienter med Parkinsons sjukdom. Med detta som bas är avsikten att kunna förbättra behandlingen av sjukdomen. Förhoppningen är att projektet leder till att en objektiv utvärdering av patientstatus i hemmiljö så småningom kan implementeras i vården. Detta skulle kunna resultera i en effektivisering av behandlingsprocessen, ge en ökad livskvalitet för patienten samtidigt som en kostnadseffektivisering för vården kan ske.

I projektet samarbetar universitetssjukhus (Akademiska Sjukhuset, Uppsala och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg) med högskola (Högskolan Dalarna, Uppsala universitet), forskningsinstitut (Acreo Swedish ICT) och företag (Sensidose och Cenvigo) för att utveckla en plattform för kvantifiering av motorsymptomen hos Parkinsonpatienter i hemmiljö. Acreo koordinerar projektet.

”Denna plattform ska, med avsevärt tätare intervaller än vad som görs idag, på ett objektivt sätt karakterisera patientens hälsostatus och därmed snabbare kunna uppfatta förbättringar alternativt försämringar av symptom. Inom projektet kommer utvärderingen att kopplas till behandling, vilket kommer underlätta läkemedelsdosering och på så vis förbättra patientens vardag. För Sensidose, som arbetar med läkemedelsdosering och dispenseringshjälpmedel för Parkinsonpatienter, är det mycket värdefullt att delta”, säger Jack Spira, VD i Sensidose.

Denna unika konstellation av aktörer kommer att ta fram en ny sensorplattform, genom att kombinera tre stycken existerande teknologier, och kommer även jobba mot målet att utveckla en ny process för läkemedelsinställning och dosjustering för Parkinsonpatienter. För att öka användarvänligheten både för patienter och vårdpersonal, är både behandlande läkare, övrig sjukvårdspersonal och även Parkinsonförbundet kopplade till projektet.

Mer information:
Jack Spira VD,
Sensidose AB

+46 722 50 62 72

jack.spira@sensidose.se