Sollentuna den 1:a september 2022

– Philips breda erfarenhet från alla delar av den nordiska läkemedelsmarknaden och internationella nätverk kommer att vara en stor tillgång i vår fortsatta expansion och affärsutveckling på befintligt och nya områden och jag är glad att välkomna honom till Sensidose. Jag ser fram emot vårt samarbete för att stärka oss på befintliga marknader och utveckla Sensidose globalt som det ledande företaget vad gäller individualiserad fintitrerad levodopa för behandling av Parkinsons sjukdom, säger Sensidose VD Jack Spira.

Philip har lång erfarenhet från läkemedelsbranschen och har tidigare haft flera befattningar på svenska och internationella läkemedelsbolag. Philip kommer senast från en tjänst som affärsutvecklare på läkemedelsbolaget Unimedic, där han sedan 2020 ansvarat för expansion av företagets befintliga produkter och tjänster och inlicensiering av nya produkter.

– Jag är väldigt glad och tacksam över att få möjligheten att börja i Sensidose i en otroligt spännande tid. Behovet av mer individualiserad behandling, tillsammans med Sensidose teknik och ambitiösa tillväxtplaner är en unik möjlighet, säger Philip Slätis

För ytterligare information kontakta:

Jack Spira, VD Sensidose, telefon +46 (0)722 50 62 72

Kort om Sensidose

Sensidose AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklat och kommersialiserar ett innovativt system för dosering av tabletter, vilket medger en individualiserad optimering av den medicinska behandlingen av Parkinsons sjukdom. Bolaget har försäljning av sin egenutvecklade produkt Flexilev i Skandinavien. Flexilev ges med hjälp av dosdispensern MyFID vilket medger en noggrann och individuell titrering vid varje dostillfälle.

För mer information om Sensidose AB, vänligen kontakta: Jack Spira, VD jack.spira@sensidose.se, +46 (0)722 50 62 72
www.sensidose.se
www.myfid.se