Som en del i den geografiska expansionsplanen har Sensidose skickat in en ansökan om subvention av bolagets Parkinsonläkemedel till finska Läkemedelsprisnämnden.
Ansökan är ett centralt steg i bolagets ambition att kunna erbjuda patienter i Finland att ta del av Sensidoses icke-invasiva Parkinsonbehandling för patienter i avancerade stadier av Parkinsons sjukdom, så kallad sviktfas.

– Ansökan till den finska Läkemedelsprisnämnden som gick in i veckan utgör ett viktigt steg i vår geografiska marknadsexpansion. Myndighetens behandlingstid är normalt
180 dagar och vi kommer att utnyttja denna tid till att förbereda allt som behövs för lansering av produkten i Finland. säger Sensidose VD Jack Spira.
– Speciellt kommer vi under myndighetens behandlingstid titta på hur vi effektivt skall marknadsföra Flexilev och nå ut till finska Parkinsonspecialister och patientföreningarna med vårt behandlingsalternativ. Vi är redan igång med detta arbete liksom att producera produkter för den finska marknaden, avslutar Jack Spira.

För ytterligare information kontakta:

Jack Spira, VD Sensidose, telefon +46 (0)722 50 62 72

Kort om Sensidose

Sensidose AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklat och kommersialiserar ett innovativt system för dosering av tabletter, vilket medger en individualiserad optimering av den medicinska behandlingen av Parkinsons sjukdom. Bolaget har försäljning av sin egenutvecklade produkt Flexilev i Skandinavien. Flexilev ges med hjälp av dosdispensern MyFID vilket medger en noggrann och individuell titrering vid varje dostillfälle.

För mer information om Sensidose AB, vänligen kontakta: Jack Spira, VD jack.spira@sensidose.se, +46 (0)7022 50 62 72
www.sensidose.se
www.myfid.se