Läkemedelsbolaget Sensidose har rekryterat Philip Slätis till operativ chef och vice vd med tillträde den 1 november. Med bred erfarenhet från läkemedelsbranschen förväntas Slätis bidra till bolagets affärsutveckling och fortsatta expansion med Flexilev för individanpassad behandling av Parkinsons sjukdom i avancerad fas, så kallad sviktfas.

Läs gärna hela artikeln på Biostocks hemsida