Sensidose AB har stärkt sin finansiella position inför den kommande lanseringen av Flexilev i Tyskland. Kapitaltillskottet ska, förutom att täcka de löpande kostnaderna, främst användas till uppbyggnad av varulager av läkemedel samt dosdispensern MyFID inför marknadsexpansionen i Tyskland.

”Vi är mycket nöjda och tacksamma gentemot våra befintliga och nya aktieägare som i och med detta möjliggjort starten av vår internationella expansion. Med den stärkta kassan i bagaget fokuserar vi nu på den förestående tyska lanseringen och fortsatt penetration och expansion i Skandinavien. Vi ser mycket fram emot att nu få vårt behandlingskoncept tillgängligt för patienter i Tyskland och framöver i övriga Europa.” kommenterar Dr. Jack Spira, verkställande direktör för Sensidose AB.

Finansieringen består av en nyemission som genomfördes under fjärde kvartalet 2019 om 6,8 MSEK. Bolaget har även tagit upp ett lån från ALMI Företagspartner AB om 0,7 MSEK.

Styrelsens bedömning är att emissionen genomförts på goda villkor, under kort tid samt utan kapitalanskaffningskostnader då Bolaget hanterat transaktionerna internt. Ärendet registrerades av Bolagsverket den 3 februari 2020.

Nyemissionen som tecknades till 100%, innebär en aktieutspädning om cirka 13,5 procent i förhållande till det totala antalet aktier före emissionen. Antalet aktier i Sensidose AB ökade till totalt 6 303 651 stycken och aktiekapitalet till totalt 6 303 651 kronor. ”Lanseringen i Tyskland kommer att göras med vår uppdaterade version av dosdispensern som vi kallar ”MyFID 1.5”. Det är glädjande att kunna erbjuda marknaden denna uppgraderade version som vi utvecklat tillsammans med Nordic Electronic Partner.” kommenterar Dr. Per Holm, Technical manager för Sensidose AB

Vi är stolta över att få vara utvecklingspartner till Sensidose för denna viktiga produkt. Den faller väl inom våra kompetensområden, produkt- och testsystemsutveckling samt inom IoT-elektronik och produktionsetablering därav. Vi ser fram emot att följa hur MyFID tas emot på marknaden.” Säger Johan Duprez, Corporate Development, Nordic Electronic Partner AB.

Om Sensidose

Sensidose AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklat och kommersialiserar ett innovativt system för dosering av tabletter, vilket medger en individualiserad optimering av den medicinska behandlingen.

För mer information om Sensidose AB, vänligen kontakta: Jack Spira, VD jack.spira@sensidose.se, +46 (0)7022 50 62 72

Om Nordic Electronic Partner

NEP är ett svenskt utvecklingsbolag som erbjuder kostnadseffektiv design och utveckling av robust elektronik och testmetodik för den elektroniska industrin. Med sin bakgrund i produktion, fokuserar bolaget på produktivitet. NEP är beläget i Norrtälje, Stockholm och Västerås och bland kunderna finns allt ifrån stora välkända bolag till små start-ups.

För mer information om Nordic Electronic AB, vänligen kontakta: Johan Duprez, johan.duprez@nepartner.se, +46 (0)761 67 89 07