Marina Senek, apotekare och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, disputerar den 20 april 2018 med en avhandlingen ” New Approaches for Levodopa Treatment in Parkinson’s Disease”. Senek som jobbat med bl. a. våra mikrotabletter konstaterar i sammanfattningen att

”En majoritet [av patienterna] rapporterade att dosdispensern förenklade behandlingen och förbättrade behandlingsföljsamheten, medan rörelsefunktionen, med avseende på bradykinesi och icke-besvärlig dyskinesi, huvudsakligen förbättrades eller var oförändrad.”

Senek avslutar med ”… lovande alternativ till nuvarande behandlingsstrategier….”

Här kan man läsa hela avhandlingen

MYFID nämns i IT-Hälsa

Myfid och mikrotabletter

IT Hälsa har noterat Seneks avhandling och skriver om den och MyFID på sin hemsida. Man noterar att:

” Kontinuerlig, individuell justering av läkemedelsdos är viktig för bästa behandlingseffekt för patienter med Parkinsons sjukdom, visar ny forskning vid Akademiska sjukhuset”.

Här kan ni läsa artikeln på IT-Hälsa.