Sensidose erhåller 1,22 miljoner kronor i bidrag från Vinnova för industriell forskning inom utlysningen ”Innovationsprojekt i företag”. Finansieringen syftar till stötta bolagets utveckling av att mäta fysiologiska reaktioner på smärta för förbättrad smärtlindring och bättre kontroll av användningen av opiatläkemedel.

I samarbete med Örebro universitet, avdelningen CERIS, (Centre for empirical research on information systems) och Uppsala Akademiska, Rehabilitering och smärtcentrum, kommer finansieringen göra det möjligt för Sensidose att starta ett specifikt innovationsprojekt med målet att ta fram en unik metod för registrering, kontroll och behandling av opiatkrävande smärta.

”Det är med stor glädje som vi har mottagit Vinnovas beslut. Samarbetet med experterna på Örebro universitet och Uppsala Akademiska, med deras specifika och djupa kunskap inom området, ger oss tillsammans möjligheten att utveckla en ny viktig tillämpning av vår teknikplattform för individualiserad behandling, nu inom området smärta”, säger Jack Spira, VD för Sensidose AB.

“Vi ser fram emot att arbeta med Sensidose och Uppsala Akademiska inom detta område. Baserat på tidigare erfarenheter med Sensidose i projekt relaterade till sensorbaserad individualisering av behandlingar i Parkinsons sjukdom och med kunskapen i tillämpad artificiell intelligens är vi väl rustade för att ta oss an detta projekt” säger Gunnar Klein Professor i Informatik och Mevludin Memedi Universitetslektor vid Örebro universitet.

”Mätning av smärta och hantering av opiater för smärtlindring är ett forskningsområde där det finns stora behov av ny och förbättrad information. Med tanke på de problem som för närvarande finns med opiathanteringen för smärtkontroll är detta ett viktigt bidrag för att ge läkare och patienter nya metoder för uppföljning och behandling” säger Rolf Karlsten, verksamhetschef och överläkare vid Rehabilitering och smärtcentrum, Uppsala Akademiska

Inom ramen för projektstödet kommer Sensidose att samarbeta med Örebro universitet och Uppsala Akademiska för att utveckla objektiva metoder för mätning av smärta, vilket i slutändan skall leda till bättre kontroll och användning av opiatläkemedel och en förbättrad individualiserad smärtlindring. Sensidose öppnar med detta projekt upp för framtida nya intressanta affärsmöjligheter. Projektstödet uppgår till hälften av projektkostnaderna (cirka 2.5 miljoner kronor).

Sensidose AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklat och kommersialiserat ett innovativt system för individualiserad dosering av tabletter, vilket medger en optimering av den medicinska behandlingen.

Systemet består av “mikro”-tabletter, innehållande subterapeutiska doser i varje enskild tablett. Korrekt och önskad dos erhålls genom att dosera ett specifikt antal tabletter som dispenseras med hjälp av en elektronisk dosautomat, ”MyFID®”. Dosautomaten har ett inbyggt alarm, levererar doser vid de förinställda tiderna och registrerar alla doser som levererats och även sjukdomssymtom med hjälp av skattningsskalor som är enkla att använda.

Dosautomaten är CE märkt och bolagets första produkt, Flexilev®, för behandling av Parkinsons sjukdom, är godkänd i tretton europeiska länder. Sedan mitten av 2017 marknadsför Sensidose systemet i Sverige Danmark och Norge.

För mer information om Sensidose AB, vänligen kontakta: Jack Spira, VD jack.spira@sensidose.se +46 (0)722 50 62 72