Styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar från vänster till höger: Håkan Englund, Gunnar Säll, Sten-Magnus Aquilonius, William Gunnarsson, Jan Mellberg, Jack Spira (VD) och Bo-Ragnar Tolf.

Ordförande Gunnar Säll (1947)

 Vald 2013 M. Sc. Business. Gunnar Säll var grundare och VD för Investment AB Prosparitas under 1984 - 1990 och grundare av Centrecourt AB. Säll är dessutom en av grundarna och delägare i Partners for Development Investments in Life Sciences, PULS AB. För närvarande är Säll är också styrelseledamot i Laccure AB och Prolight Diagnostics AB (publ).

Jan Mellberg (1948)

Invald 2007M. Sc. Business. Tidigare CFO och vice verkställande direktör i Pharmacia Biotech och Procordia Beverages. Styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal företag inom life science-sektorn. För närvarande aktiv i AroCell AB (publ).

Sten-Magnus Aquilonius (1939)

Vald 2003. MD, Ph D., professor i neurologi vid Uppsala universitet 1996 - 2006. En av grundarna av NeoPharma AB och Sensidose AB. Aquilonius har publicerat över 160 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Bo-Ragnar Tolf (1950)

Vald 2011 M. Sc. Pharm., Ph.D., chef för Innovationskontoret vid Karolinska Institutet. Erfarenhet från ledande befattningar i små till stora biotech / läkemedelsbolag. Tolf har kunskap som täcker hela värdekedjan från forskning och utveckling av läkemedel, inklusive tillverkning och immaterialrätt. Sitter i styrelsen för flera "start-ups".

Håkan Englund (1952)

Vald 2012. Tidigare vice VD i Phadia AB och hade innan flera ledande befattningar inom Pharmacia Biotech. Styrelseledamot i flera medicinteknik / life science-företag. För närvarande i styrelsen för AroCell AB (publ), Antrad Medical och Olink Bioscience

William Gunnarsson (1947)

Vald 2012. Har arbetat i ledande befattningar inom Bristol-Myers och var VD för Nobel Pharma, Inc. (Tokyo). Grundade Orphan Europe 1990. Styrelsemedlem i ProstaLund AB, Synphora AB, Laccure AB, Adenovir AN, CormorantAB och Premalux AB. Dr Gunnarsson har en examen från Kungliga Svenska Marin högskolan och blev Marin Reserv Officer 1967 och även en examen från Göteborgs universitet i vetenskap och ekonomi 1973.