Styrelsemedlemmar

Kathrine Gamborg Andreassen

Styrelseordförande och styrelsemedlem

Lars Hjarrand

Styrelsemedlem

Tony Brejke

Styrelsemedlem

Jostein Davidsen

Styrelsemedlem