Styrelsemedlemmar

Ordförande Ingemar Kihlström

Vald 2018 Ass. Prof. Ingemar Kihlström har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling och av Life Science-branschen. Han har en doktorsexamen i fysiologi vid Uppsala universitet och har tidigare arbetat på både Astra och Pharmacia. Kihlström har totalt mer än 15 år i läkemedelsbranschen och har därefter varit verksam med finansiering och utveckling av både större och mindre Life Science-bolag. Han har under åren jobbat i styrelsen för ett 30-tal olika bolag. Han sitter för närvarande i 14 styrelser och är ordförande i 6 av dessa.

Gunnar Säll

Vald 2013 M. Sc. Business. Gunnar Säll var grundare och VD för Investment AB Prosparitas under 1984 – 1990 och grundare av Centrecourt AB. Säll är dessutom en av grundarna och delägare i Partners for Development Investments in Life Sciences, PULS AB. För närvarande är Säll är också styrelseordförande i Starsis AB.

Sten-Magnus Aquilonius

Vald 2003. MD, Ph D., professor i neurologi vid Uppsala universitet 1996 – 2006. En av grundarna av NeoPharma AB och Sensidose AB. Aquilonius har publicerat över 160 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Bo-Ragnar Tolf

Vald 2011 M. Sc. Pharm., Ph.D., chef för Innovationskontoret vid Karolinska Institutet. Erfarenhet från ledande befattningar i små till stora biotech / läkemedelsbolag. Tolf har kunskap som täcker hela värdekedjan från forskning och utveckling av läkemedel, inklusive tillverkning och immaterialrätt. Sitter i styrelsen för flera “start-ups”.

Håkan Englund

Vald 2012. Tidigare vice VD i Phadia AB och hade innan flera ledande befattningar inom Pharmacia Biotech. Styrelseledamot i flera medicinteknik / life science-företag. För närvarande i styrelsen för Immuneed AB, Antrad Medical och GlycoBond AB.

William Gunnarsson

Vald 2012. Har arbetat i ledande befattningar inom Bristol-Myers och var VD för Nobel Pharma, Inc. (Tokyo). Grundade Orphan Europe 1990. Styrelsemedlem i ProstaLund AB, Synphora AB, Laccure AB, Sixera Pharma AB, Cormorant AB och Premalux AB. William Gunnarsson har en examen från Kungliga Svenska Marin högskolan och blev Marin Reserv Officer 1967 och även en examen från Göteborgs universitet i vetenskap och ekonomi 1973.