Styrelsemedlemmar

Ordförande Per Nilsson

Civ Ek, Handelshögskolan i Stockholm. Per har en bakgrund som managementkonsult och från ledarroller inom försäkringsbranschen. Sedan 2017 driver Per investeringsverksamhet genom Råsundabolagen. Per har bred erfarenhet från företagsutveckling och tidigare styrelseroller inkluderar bland annat Orasolv AB, Lipidor AB, ICTA AB samt Inhalation Sciences

Jack Spira

Anställd 2012. Dr Spira har arbetat inom läkemedelsindustrin i över 25 år, främst i Pharmacia men även i ledande positioner i flera globala läkemedelsföretag. Dr Spira har även erfarenhet av att arbeta som konsult för många både svenska och internationella nystartade företag. Han har MD, PhD examen från Karolinska Institutet i Stockholm.

Sten-Magnus Aquilonius

Vald 2003. MD, Ph D., professor i neurologi vid Uppsala universitet 1996 – 2006. En av grundarna av NeoPharma AB och Sensidose AB. Aquilonius har publicerat över 160 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Åsa Kornfeld

M.Sc. i läkemedel och hälsovårds produkter från Université de Bordeaux. Har mer än 25 års internationell erfarenhet ifrån strategiskt arbete med att utvärdera, utveckla och lansera läkemedel. Hon har arbetat med kliniska prövningar, hälsoekonomi, pris och subventioneringsstrategier samt bidragit till in/utlicensiering av produkter och portfolio management i stora läkemedelsföretag, bioteknikföretag, medicinteknik och konsultföretag. Övriga uppdrag inkluderar styrelseledamot i Arcede Pharma AB och Aptahem AB.

Lasse Tenerz

Lasse Tenerz (doktorsexamen i Uppsala universitet) är en väletablerad entreprenör med en bakgrund från medicinteknik och mikroelektronik. Han var VP FoU och delägare på Radi Medical Systems AB, Uppsala Sverige, från det grundades 1988 fram till 2008, då de var 380 anställda, och förvärvades av St Jude Medical. Han var styrelseordförande för Hök Instrument AB från 2010 tills de slogs samman med Senseair AB, som 2018 förvärvades av Asahi Kasei Microdevices. Han innehar för närvarande positionen som styrelseordförande och delägare i NEPartner AB (https://nepartner.se). Han är uppfinnare av 40 patenter. Han är också styrelseordförande för Happy Child Home (https://happychild.se) som är ett hem för barn i Phuket, Thailand, samt styrelseordförande för Brännskadefonden (Swedish Burn Care Foundation) https://brannskadefonden.se.

Om Sensidose

Historia och grundare

Styrelsemedlemmar

Ledningsgrupp