Teknologi

Tekniken som utvecklats av Sensidose AB är patenterad och är en unik metod för individuell dosering av tablettläkemedel, vilket i sin tur ger möjlighet till förbättrade klinisk effekt, förbättrad livskvalitet och färre biverkningar till följd av att man kan undvika höga doser.
En inbyggd loggfunktion registrerar alla doser och sjukdomssymtom, och tillåter läkaren och patienterna att gradvis justera dosen för att uppnå en optimal och anpassad dosering.

Konceptet bygger på användningen av mikrotabletter, var och en innehållande en exakt och subterapeutisk mängd av den aktiva substansen. MyFID är programmerad i enlighet med läkarens ordination och apparaten levererar det antal “mikro”-tabletter som behövs för att erhålla den önskade dosen. För varje dos, vid varje tidpunkt på dagen, kan dosen justeras. Läkaren kan också göra det möjligt för patienten att göra justering av dosen, och ger gränser för hur mycket patienten tillåts att förändra doser.
Enheten räknar antal tabletter som doseras och informerar patienten i god tid om det planerade behovet av att ladda enheten med en ny kassett med tabletter. Doseringsapparaten är försedd med ett laddningsbart batteri med hög kapacitet och lång livslängd.
Dosapparaten hjälper både patienten och läkaren att spåra behandling genom att den registrerar alla doser som levererats. Den registrerar också patienternas svar på sjukdomssymtom, som utförs av patienterna när de svarar på frågor om sitt tillstånd. Detta uppnås genom lättanvända skalor som följer viktiga motoriska och icke-motoriska symtom. Att svara på frågorna sker snabbt och enkelt, vilket gör att viktig information kontinuerligt registreras och detta hjälper patient och läkare att optimera behandlingen.