Bäste aktieägare, Vi har nu fått besked från TLV att de inte beviljar den begränsade subvention av Flexilev vi ansökt om. Deras besked finns på hemsidan, http://www.tlv.se . Med anledning av detta har vi också släppt bifogade PR. Det är naturligtvis ett mycket nedslående besked för bolaget. Vi överväger de olika alternativ vi har såsom överklagan, åtgärda de svagheter TLV anmärkt på och andra åtgärder. Det finns alternativa sätt att sälja läkemedel och det gäller ffa sk. ”Landstingsavtal”. Dessa innebär att man sluter direktavtal med landstingen om försäljning av sitt läkemedel och det innebär att patienterna får läkemedlet gratis. Vi arbetar nu för att skaffa dessa landstingsavtal med de viktigaste landstingen för att kunna förse de mest behövande patienterna med Flexilev och på sätt komma igång med försäljning. På årsstämman den 26 maj kl 16.00 kommer vi i detalj redogöra för händelseförloppet vad gäller TLV, vad vi har gjort för att få subvention samt så långt vi kan vilka konsekvenser vi ser för bolaget på kort och lång sikt. Vi kommer naturligtvis också redogöra för hur de initiala åtgärderna landstingsavtal mm fallit ut. Det är givetvis tråkigt att behöva meddela er dessa för bolaget negativa besked. Vi är dock trots allt försiktigt optimistiska till att vi skall ta oss fram trots dessa händelser och hitta en för bolaget bra exit-möjlighet även om den nu sannolikt försenats gentemot tidigare planer. Jag ser fram emot att träffa er på stämman och kallelsen till den kommer separat inom kort. Med vänliga hälsningar Jack