Sensidose Aktiebolag (”Sensidose” eller ”Bolaget”) är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av tabletter för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolagets läkemedel Flexilev® i kombination med doseringsapparaten MyFID® finns idag på den skandinaviska marknaden. I syfte att nå nya patientgrupper avser Sensidose att utveckla en ny doseringsapparat med planerad lansering 2023. För att finansiera nämnda aktiviteter samt expandera marknaden för befintlig produkt, förbereder Sensidose nu för en kapitalisering inför planerad notering på Spotlight Stock Market under våren 2022.

 

=> Läs hela pressmeddelandet här